หน้าหลัก  ผ้าขนหนู  ผ้าปูที่นอนโรงแรม  ที่นอนโรงแรม  ไส้หมอน ปลอกมอนโรงแรม  ไส้นวม ปลอกนวม  เสื้อคลุมอาบน้ำ  รองเท้า
 
   แสดงรายการราคาผ้าปูที่นอนทุกขนาด  
 ตัวอย่างเนื้อผ้า
 180 เส้น
  220 เส้น
  250 เส้น ซาตินริ้ว
  250 เส้น ซาตินเรียบ
  300 เส้น ซาตินริ้ว
  300 เส้น ซาตินเรียบ
  300 เส้น ซาตินริ้ว
  180 เส้น TC34 x 34TC
  TC 210 เส้น ย้อมสี
รายการ
ขนาด
ราคา/ผืน
แบบไม่รัดมุม
ผ้าปูที่นอน แบบ C250 ริ้ว 72 นิ้ว x 110 นิ้ว 
407
92 นิ้ว x 110 นิ้ว 
479
110 นิ้ว x 110 นิ้ว 
572
110 นิ้ว x 115 นิ้ว 
590
ผ้าปูที่นอน แบบ C250 เรียบ 72 นิ้ว x 110 นิ้ว 
380
92 นิ้ว x 110 นิ้ว 
462
110 นิ้ว x 110 นิ้ว 
539
110 นิ้ว x 115 นิ้ว 
550
ผ้ปูที่นอน แบบ C220 72 นิ้ว x 110 นิ้ว 
319
92 นิ้ว x 110 นิ้ว 
396
110 นิ้ว x 110 นิ้ว 
473
110 นิ้ว x 115 นิ้ว 
489
ผ้าปูที่นอน แบบ C180 72 นิ้ว x 110 นิ้ว 
297
92 นิ้ว x 110 นิ้ว 
396
110 นิ้ว x 110 นิ้ว 
473
110 นิ้ว x 115 นิ้ว 
489
ผ้าปูที่นอน แบบ C180 72 นิ้ว x 110 นิ้ว 
297
92 นิ้ว x 110 นิ้ว 
396
110 นิ้ว x 110 นิ้ว 
473
110 นิ้ว x 115 นิ้ว 
489
ผ้าปูที่นอน แบบ TC180 72 นิ้ว x 110 นิ้ว 
281
92 นิ้ว x 110 นิ้ว 
336
110 นิ้ว x 110 นิ้ว 
396
110 นิ้ว x 115 นิ้ว 
418
ผ้าปูที่นอน แบบ TC210สีผ้าต่อ 72 นิ้ว x 110 นิ้ว 
286
92 นิ้ว x 110 นิ้ว 
303
110 นิ้ว x 110 นิ้ว 
407
111 นิ้ว x 115 นิ้ว 
418
ผ้าปูที่นอน แบบ TC300 ริ้ว 72 นิ้ว x 110 นิ้ว 
473
92 นิ้ว x 110 นิ้ว 
561
110 นิ้ว x 110 นิ้ว 
644
111 นิ้ว x 115 นิ้ว 
666
ผ้าปูที่นอน แบบ TC300 เรียบ 72 นิ้ว x 110 นิ้ว 
424
92 นิ้ว x 110 นิ้ว 
517
110 นิ้ว x 110 นิ้ว 
616
111 นิ้ว x 115 นิ้ว 
649
แบบรัดมุม
ผ้าปูที่นอน แบบ C250 ริ้ว 3.5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
396
5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
473
6ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
528
ผ้าปูที่นอน แบบ C250 เรียบ 3.5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
363
5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
440
6ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
484
ผ้าปูที่นอน แบบ C220  3.5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
319
5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
385
6ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
418
ผ้าปูที่นอน แบบ C180  3.5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
297
5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
374
6ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
407
ผ้าปูที่นอน แบบ TC180  3.5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
264
5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
325
6ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
374
ผ้าปูที่นอน แบบ TC210สีผ้าต่อ 3.5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
264
5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
297
6ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
341
ผ้าปูที่นอน แบบ TC300 ริ้ว 3.5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
446
5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
550
6ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
616
ผ้าปูที่นอน แบบ TC300 เรียบ 3.5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
413
5ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
506
6ฟุต x 6.5ฟุต x 10นิ้ว 
605
 ** ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า **
 
 
พิมพ์ใบราคา
    
เว็บไซต์ www.kykai.com จัดทำขึ้น พ.ศ 2556 เพื่อให้ข้อมูล และ จัดจำหน่ายสินค้าในเครือ www.kykai.com