หน้าหลัก  ผ้าขนหนู  ผ้าปูที่นอนโรงแรม  ที่นอนโรงแรม  ไส้หมอน ปลอกมอนโรงแรม  ไส้นวม ปลอกนวม  เสื้อคลุมอาบน้ำ  รองเท้า
 
   แสดงรายการราคาไส้หมอน และ ปลอกหมอนทุกขนาด  
 
รายการ ขนาด ราคา
ไส้หมอนใยโพลี 19 นิ้ว x 29 นิ้ว  119
19 นิ้ว x 18 นิ้ว  65
20 นิ้ว x 20 นิ้ว  85
16 นิ้ว x 16 นิ้ว  60
12 นิ้ว x 19 นิ้ว  60
ไส้หมอนใยโพลีบอล 19 นิ้ว x 29 นิ้ว  150
19 นิ้ว x 18 นิ้ว  75
20 นิ้ว x 20 นิ้ว  98
16 นิ้ว x 16 นิ้ว  75
12 นิ้ว x 19 นิ้ว  75
ปลอกหมอน แบบ C250 ริ้ว 20นิ้ว x 30นิ้ว x 60นิ้ว  75
ปลอกหมอน แบบ C250 เรียบ 20นิ้ว x 30นิ้ว x 60นิ้ว  70
ปลอกหมอน แบบ C220 20นิ้ว x 30นิ้ว x 60นิ้ว  65
ปลอกหมอน แบบ C180 20นิ้ว x 30นิ้ว x 60นิ้ว  60
ปลอกหมอน แบบ TC180 20นิ้ว x 30นิ้ว x 60นิ้ว  58
ปลอกหมอน แบบ TC210สีผ้าต่อ 20นิ้ว x 30นิ้ว x 60นิ้ว  50
ปลอกหมอน แบบ TC300 ริ้ว 20นิ้ว x 30นิ้ว x 60นิ้ว  88
ปลอกหมอน แบบ TC300 เรียบ 20นิ้ว x 30นิ้ว x 60นิ้ว  85
ปลอกหมอน แบบ C250 ริ้ว 20นิ้ว x 30นิ้ว x 6 x 2 นิ้ว 100
ปลอกหมอน แบบ C250 เรียบ 20นิ้ว x 30นิ้ว x 6 x 2 นิ้ว  98
ปลอกหมอน แบบ C220 20นิ้ว x 30นิ้ว x 6 x 2 นิ้ว  95
ปลอกหมอน แบบ C180 20นิ้ว x 30นิ้ว x 6 x 2 นิ้ว  85
ปลอกหมอน แบบ TC180 20นิ้ว x 30นิ้ว x 6 x 2 นิ้ว  82
ปลอกหมอน แบบ TC210สีผ้าต่อ 20นิ้ว x 30นิ้ว x 6 x 2 นิ้ว  80
ปลอกหมอน แบบ TC300 ริ้ว 20นิ้ว x 30นิ้ว x 6 x 2 นิ้ว  135
ปลอกหมอน แบบ TC300 เรียบ 20นิ้ว x 30นิ้ว x 6 x 2 นิ้ว  130
 ** ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า **
 
 
พิมพ์ใบราคา
    
เว็บไซต์ www.kykai.com จัดทำขึ้น พ.ศ 2556 เพื่อให้ข้อมูล และ จัดจำหน่ายสินค้าในเครือ www.kykai.com